Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI SGS Full Audit, Main Auditee, industrial, fully-announced 2019-03-26 ~ 2020-03-27 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen BTS TECHNOLOGY ZX-HP-30 2013-07-31 ~ Đã xác minh
EMC EMC AGC Bone conduction headphone with wired headphone series Model: ZX-HP-B3, ZX-HP-Series 2018-11-18 ~ 2019-11-18 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này